Inte besiktigad?
Välkommen till OBFK

Jag heter Per Håkansson och är av SBR certifierad besiktningsförrättare för överlåtelsebesiktningar och entreprenadbesiktningar. Jag är verksam med:

  Grå ruta Överlåtelsebesiktningar enligt Jordabalken
  Grå ruta Entreprenadbesiktningar vid om- och nybyggnation av
    bostads/fritidshus och mindre kontor/industrifastigheter
  Grå ruta Kontrollansvarig enligt PBL nivå N
  Grå ruta Underhållsbesiktningar på fastigheter
  Grå ruta Byggledning, samordning & byggkonsultation
  Grå ruta Skadeundersökningar

Österlens Bygg & Fastighetskonsult AB hjälper gärna just er med överlåtelsebesiktning av den fastighet ni har för avsikt att förvärva eller slutbesiktiga ert nya bostads/fritidshus. Vi utför överlåtelsebesiktningen enligt SBR-modellen. Se Uppdragsbekräftelse...

Täcker hela Skåne Skicka e-post till Per

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD